Tin Tức

THÔNG BÁO: SÁT NHẬP MÁY CHỦ 04/11/2021

05-24-2023 |

Thông báo sát nhập  SV 【Như Lai Thần Chưởng】 vào Cụm SV 【Cáp Mô Công】

Thời gian sáp nhập dự kiến vào 14h00 trưa ngày 4/11/2021

Thời gian hoàn thành dự kiến vào 16h00 ngày 4/11/2021 (nếu hoàn thành sớm hơn dự kiến thì admin sẽ có thông báo đến quý bằng hữu)

LƯU Ý:

 Do việc sáp nhập làm dữ liệu server ngày càng lớn, để hạn chế việc này, hệ thống sẽ tự động xoá tất cả các nhân vật có cấp độ nhỏ hơn 30.

Do đó, BQT không chịu trách nhiệm về các tổn thất trong các nhân vật đó.

 Sau khi sát nhập, #thương_hội và bang hội ở Server 【Như Lai Thần Chưởng】 #sẽ_bị_mất, vì vậy quý bằng hữu ở SV 【Như Lai Thần Chưởng】 hãy di chuyển đồ sang acc phụ có level cao hơn 31.

Thời trang khảm khác ngọc thời trang cần được tháo ra, nếu không các bạn sẽ bị giam ở đại lý.

Chúc các bằng hữu một ngày tốt lành.

#TLBB #Private #Hợp #Server