Sự Kiện

Quần Hùng Tranh Đoạt Thiên Niên Thảo 23/07 - 30/07

07-22-2023 |

Sự kiện “Quần hùng tranh đoạt tiên thảo” diễn ra trong 8 ngày từ 23/07 đến 30/07/2023. Theo đó, tất cả người chơi là thành viên của một bang tại cụm máy chủ Thập Diện Mai Phục sẽ được tham gia tranh đoạt chế luyện tiên thảo vào lúc 18h30 – 22h00 hằng ngày tại Kính Hồ. Sau bảy ngày tham gia ,

FPT Online cho game thủ TLBB thi luyện đan dược 2

 

Để nhận thưởng, người chơi phải chụp hình theo mẫu câu thông báo xác nhận của hệ thống, đồng thời, sử dung tài khoản có nhân vật nhận chế luyện được Tiên Thảo để gởi thông tin xác nhận lên Group: Cộng Đồng Thiên Long Bát Bộ Thành viên đã chế luyên được tiên thảo thuộc bang phái ( hoặc cá nhân) nhận giải sẽ được nhận 3.500 Kim Nguyên Bảo. Bang chủ của bang có thành viên chế luyện được tiên thảo sẽ được nhận 7.500 Kim Nguyên Bảo. (Mỗi Bang Chủ của Bang hội chỉ được nhận giải thưởng 1 lần , riêng cá nhân thì tự do)