Sự Kiện

Tạm Dừng Sự Kiện "Xem LIVE TikTok Nhận Ngay Quà HOT"

06-14-2023 |

Kính chào quý bằng hữu

Hiện tại kênh tiktok TLBB2007 có lỗi trục trặc nên Bổn môn sẽ tạm quản lại Sự Kiện "Xem LIVE TikTok Nhận Ngay Quà HOT" 

Cáo lỗi cùng bằng hữu , Bổn môn sẽ ra các sự kiện hấp dẫn khác !

Bổn môn tổng quản kính bút.